top of page

AR-RAHNU KOPUTRA

     Ar-Rahnu KOPUTRA menyediakan pembiayaan wang kepada pelanggan secara patuh syariah. Merupakan antara Koperasi terawal mengunakan konsep Tawaruq dalam pembiayaan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu KOPUTRA telah membantu pelanggan untuk mendapatkan pembiayaan yang tinggi sehingga 80% daripada nilai emas semasa (marhum`). Kadar keuntungan yang dikenakan adalah 1% daripada pembiayaan dengan maksima pembiayaan RM300,000.00. Ar-Rahnu KOPUTRA mula beroperasi pada 1 November 2018.

 

Kini Ar-Rahnu Koputra telah memiliki 5 buah cawangan di sekitar Selangor:

Klik link yang tertera bagi maklumat lanjut.

bottom of page