KHAIRAT KEMATIAN

Tabung Khairat Kematian adalah sumbangan yang di berikan oleh KOPUTRA jika terdapat kematian kepada anggota KOPUTRA. Ia dapat membantu meringankan bebanan perbelanjaan ahli waris anggota yang kesedihan.

  • Kadar derma – RM6,000.00 (RM1,000 di sumbang kepada wakaf Selangor)

  • Dokumen yang di perlukan :

         i) Salinan Sijil Kematian (anggota)

         ii) Salinan ic/lesen (anggota) (jika ada)

         iii) Salinan sijil nikah/ sijil lahir (waris)

Permohonan boleh di email ke keanggotaan@koputra.com.my

Sebarang pertanyaan sila hubungi hotline keanggotaan  016-3119770

*Muat turun borang khairat kematian di bawah