KEMPEN KEANGGOTAAN BARU KOPUTRA

ANGGOTA 2021.jpg

1) Anggota baru akan menerima hadiah 1 beg BATA

 • Mendaftar dan membayar wang pendaftaran.

2) Hadiah bulanan (Anggota Baru)

 • Anggota baru yang telah mendaftar dan telah membuat bayaran pendaftaran serta bermula potongan gaji atau SI.

 • Hadiah untuk dimenangi (Baucer penginapan White Rose 3H 2M)

Hadiah bulanan koputra.jpg

       *Tempoh sah digunakan sehingga Disember 2021.

3) Hadiah Utama

 • Layak kepada anggota yang berdaftar sepanjang tempoh 6 bulan.

 • Hadiah utama sehingga berjumlah RM4,500.

Hadiah Utama KOPUTRA.jpg

4) Hadiah wakil terbaik (introducer)

 • Layak kepada wakil yang dilantik atau anggota yang mendapatkan anggota baru yang paling ramai.

 • Kelayakan paling ramai terkumpul selama tempoh kempen (minima lebih 30 orang) layak untuk menyertai sebagai penerima hadiah.

 • Hadiah berjumlah sehingga RM25,500.

Hadiah wakil terbaik koputra.jpg
ANGGOTA.jpg

SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN

1) Syarat-syarat Keanggotaan

 

(a) Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada :

 • Kumpulan BMMB dan CIMB yang telah disahkan jawatan

 • Kakitangan tetap KOPUTRA yang telah disahkan jawatannya

 • Bekas kakitangan BBMB, BMMB, CIMB dan KOPUTRA

 • Suami atau isteri anggota yang sah dan anak-anak anggota berumur 18 tahun ke atas
   

(b) Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :

 • Warganegara Malaysia;

 • Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun;

 • Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini

 • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh             daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-             mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

 

2) Cara Permohonan Anggota

 

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat secara atas talian (online). Tekan butang "Daftar" untuk mendaftar melalui sistem iKoop.

PERMOHONAN KEANGGOTAAN