SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN

1) Syarat-syarat Keanggotaan

 

(a) Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada :

  • Kumpulan BMMB dan CIMB yang telah disahkan jawatan

  • Kakitangan tetap KOPUTRA yang telah disahkan jawatannya

  • Bekas kakitangan BBMB, BMMB, CIMB dan KOPUTRA

  • Suami atau isteri anggota yang sah dan anak-anak anggota berumur 18 tahun ke atas
     

(b) Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :

  • Warganegara Malaysia;

  • Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun;

  • Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini

  • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh             daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-             mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

 

2) Cara Permohonan Anggota

 

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat secara atas talian (online). Tekan butang "Daftar" untuk mendaftar melalui sistem iKoop.

PERMOHONAN KEANGGOTAAN

Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad

Koperasi Pelaburan Kakitangan
Bank Muamalat Malaysia Berhad

Wisma KOPUTRA
No. 43-A & 43-B
Jalan Sungai Besi Indah 1/19
Taman Sungai Besi Indah
43300 Seri Kembangan
Selangor Darul Ehsan

Tel : 03-89419770
Fax : 03-89392079

Email : koputra88@gmail.com