KEMPEN KEANGGOTAAN BARU KOPUTRA

1) Anggota baru akan menerima hadiah 1 beg BATA

 • Mendaftar dan membayar wang pendaftaran.

2) Hadiah bulanan (Anggota Baru)

 • Anggota baru yang telah mendaftar dan telah membuat bayaran pendaftaran serta bermula potongan gaji atau SI.

 • Hadiah untuk dimenangi (Baucer penginapan White Rose 3H 2M)

       *Tempoh sah digunakan sehingga Disember 2021.

3) Hadiah Utama

 • Layak kepada anggota yang berdaftar sepanjang tempoh 6 bulan.

 • Hadiah utama sehingga berjumlah RM4,500.

4) Hadiah wakil terbaik (introducer)

 • Layak kepada wakil yang dilantik atau anggota yang mendapatkan anggota baru yang paling ramai.

 • Kelayakan paling ramai terkumpul selama tempoh kempen (minima lebih 30 orang) layak untuk menyertai sebagai penerima hadiah.

 • Hadiah berjumlah sehingga RM25,500.

SYARAT - SYARAT KEANGGOTAAN

1) Syarat-syarat Keanggotaan

 

(a) Keanggotaan koperasi ini terbuka kepada :

 • Kumpulan BMMB dan CIMB yang telah disahkan jawatan

 • Kakitangan tetap KOPUTRA yang telah disahkan jawatannya

 • Bekas kakitangan BBMB, BMMB, CIMB dan KOPUTRA

 • Suami atau isteri anggota yang sah dan anak-anak anggota berumur 18 tahun ke atas
   

(b) Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :

 • Warganegara Malaysia;

 • Telah mencapai umur lapan belas (18) tahun;

 • Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini

 • Bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan yang boleh             daftar, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-             mana koperasi dalam tempoh satu tahun.

 

2) Cara Permohonan Anggota

 

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat secara atas talian (online). Tekan butang "Daftar" untuk mendaftar melalui sistem iKoop.

PERMOHONAN KEANGGOTAAN

Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad

Koperasi Pelaburan Kakitangan Bank Muamalat Malaysia Berhad

Wisma KOPUTRA, No. 43-A & 43-B
Jalan Sungai Besi Indah 1/19, Taman Sungai Besi Indah,
43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan.

Tel :   03-89419770 / 03-89662477
Fax :  03-89392079

Email : koputra88@gmail.com

 • Facebook
 • Instagram