top of page

PENGURUSAN WASIAT KOPUTRA

WASIAT 1.jpg

WASIAT BERSAMA KOPUTRA

  • Kami Takaful KOPUTRA adalah wakil / ejen Wasiat MYANGKASA Amanah Berhad.

 

Apa itu Wasiat ?

  • Bahasa : Pesanan

  • Istilah : : Iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak , selepas dia mati.

 

Cara pengurusan Wasiat akan dikendalikan oleh pentadbir yang dilantik secara rasmi dari MYANGKASA.

 

Apa perkara yang boleh di wasiatkan?

  • Segala pesanan dari pewasiat yang ingin disampaikan kepada waris.

  • Pewasiat juga boleh memaklumkan dalam wasiat tentang segala hutang yang dimiliki oleh pewasiat kepada waris serta segala harta yang pewasiat miliki.

 

Kelebihan wasiat ini :

  • Harga wasiat yang mampu milik.

  • Dapat menyampaikan segala pesanan hasrat pewasiat

  • Dapat memudahkan waris mengenalpasti segala senarai harta pusaka

       (dapat mengelakkan dari harta tidak bertuntut)

  • Memudahkan senarai hutang pewasiat

  • Mempercepatkan kes pentadbiran harta pusaka.

  • Harga wasiat yang mampu milik.

 

Adakah wasiat boleh dipinda dari semasa ke semasa?

  • Ya,boleh meminda sebarang perubahan wasiat tanpa caj tambahan...

 

Anda berminat untuk mempunyai wasiat? Jom berwasiat bersama kami.

bottom of page