TAKAFUL KEBAKARAN

TAKAFUL KEBAKARAN 3.jpg

IKHLAS HOME PROTECT TAKAFUL

Lindungi kediaman anda dengan IKHLAS Home Protect Takaful untuk perlindungan yang lebih komprehensif.

Mengapa anda perlukan IKHLAS Home Protect Takaful?

  • Perlindungan hartabenda kediaman dan isi rumah yang komprehensif dalam satu sijil.

  • Proses Tuntutan yang mudah dan cepat.

  • Pulangan Lebihan (jika ada) jika tiada tuntutan terhadap sijil.

*PERCUMA IKHLAS Waqf & Endowment (IWE) berjumlah RM1,000 untuk setiap sijil individu am.

* Tertakluk pada terma dan syarat.