top of page

Hibah Saham

HIBAH SAHAM KOPERASI BERSAMA KOPUTRA

• Kami Takaful KOPUTRA adalah wakil / ejen Hibah Koperasi bersama MYANGKASA Amanah Berhad.

 

Apa itu Hibah Saham Koperasi?

    • Bahasa : Pemberian, samada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah.

    • Istilah Syarak : Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap

      hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan.

 

Cara pengurusan Hibah Saham Koperasi akan dikendalikan oleh pentadbir yang dilantik secara rasmi dari MYANGKASA.

 

Konsep Hibah Saham Koperasi

 

    • Hibah Saham Koperasi yang ditawarkan oleh MyAngkasa Amanah Berhad (MAAB), yang mana pemilik

      saham/penghibah akan menghibahkan saham koperasinya kepada Penerima Hibah dan akan dipindah

      milik kepada Penerima Hibah selepas kematian Penghibah.

 

Anggota yang berminat untuk menyertai skim Hibah Saham Koperasi boleh hubungi Unit Takaful Koputra dengan segera.

bottom of page