PORTAL KAKITANGAN

Aturan kakitangan ini disediakan bagi panduan kakitangan KOPUTRA menjalankan tugas mengikut aturan dan SOP yang telah disediakan oleh pihak operasi KOPUTRA.

Aturan kakitangan KOPUTRA adalah dokumen terpelihara. Hanya terbuka kepada kakitangan rasmi sahaja. Password dokumen boleh didapati dari pihak IT dan Modal Insan KOPUTRA. 

ATURAN KAKITANGAN

Klik butang di bawah 

OFFICE CENTRAL

Office Central adalah sistem online yang disediakan untuk kakitangan membuat permohonan cuti, mendapatkan salinan slip gaji, tuntutan bayaran dan lain-lain. 

Setiap kakitangan akan menerima email dan password yang disediakan oleh pihak IT dan Modal Insan KOPUTRA.

Kerja dari rumah adalah sistem baru yang dicipta untuk pekerjaan mudah alih.

Setiap kakitangan perlu mendaftar masuk kerja dan tamat kerja setiap kali menjalankan kerja dari rumah. Pendaftaran ini adalah penting untuk kegunaan unit Modal Insan meneliti jadual kerja kakitangan.

KERJA DARI RUMAH

MAKLUMAT KEHADIRAN

Setiap kakitangan yang tidak hadir bekerja atau masuk pejabat atas sebab-sebab kecemasan perlu memaklumkan kepada pihak pengurusan. Pendaftaran ini adalah untuk kakitangan membuat makluman kepada Jabatan Modal Insan bagi meneliti maklumat kehadiran pekerja.

IT HELPDESK

IT Helpdesk adalah platform yang dicipta untuk pekerja dan ahli lembaga KOPUTRA mengadukan masalah berkenaan ICT dan perkakasan ICT milik KOPUTRA.

Sila isi butiran lengkap anda dan nyatakan masalah anda di dalam borang IT Helpdesk. Tekan butang dibawah.