top of page

PORTAL KAKITANGAN

Aturan kakitangan ini disediakan bagi panduan kakitangan KOPUTRA menjalankan tugas mengikut aturan dan SOP yang telah disediakan oleh pihak operasi KOPUTRA.

Aturan kakitangan KOPUTRA adalah dokumen terpelihara. Hanya terbuka kepada kakitangan rasmi sahaja. Password dokumen boleh didapati dari pihak IT dan Modal Insan KOPUTRA. 

ATURAN KAKITANGAN

Klik butang di bawah 

OFFICE CENTRAL

Office Central adalah sistem online yang disediakan untuk kakitangan membuat permohonan cuti, mendapatkan salinan slip gaji, tuntutan bayaran dan lain-lain. 

Setiap kakitangan akan menerima email dan password yang disediakan oleh pihak IT dan Modal Insan KOPUTRA.

Kakitangan harus melaporkan status keluar & masuk lewat beserta sebab. Permohonan ini adalah penting untuk kegunaan unit Modal Insan meneliti status keluar & masuk lewat kakitangan.

PERMOHONAN KELUAR & MASUK LEWAT KAKITANGAN

Kakitangan perlu mengemaskini status pengambilan vaksinasi, Jabatan Modal Insan akan mengambil maklumat kakitangan.

INFORMASI VAKSIN KAKITANGAN 

IT HELPDESK

IT Helpdesk adalah platform yang dicipta untuk pekerja dan ahli lembaga KOPUTRA mengadukan masalah berkenaan ICT dan perkakasan ICT milik KOPUTRA.

Sila isi butiran lengkap anda dan nyatakan masalah anda di dalam borang IT Helpdesk. Tekan butang dibawah.

DESIGN & MULTIMEDIA SUPPORT

Kakitangan perlu mengisi maklumat lengkap permintaan design dan multimedia. Unit IT tidak bertanggungjawab jika berlaku sebarang kesalahan info yang telah diisi oleh pemohon.

Sila isi butiran anda dan nyatakan permohonan anda di dalam borang dengan lengkap dengan menekan butang dibawah.

LAPORAN KEROSAKAN PEJABAT

Kakitangan perlu mengisi maklumat lengkap untuk melaporkan sebarang kerosakan pejabat ke pihak Modal Insan.

Sila isi butiran anda dan nyatakan permohonan anda di dalam borang dengan lengkap dengan menekan butang dibawah.

bottom of page