top of page

PEMBIAYAAN KOPUTRA

PEMBIAYAAN KOPUTRA

KELAYAKAN DAN DOKUMENTASI PERMOHONAN PRODUK PEMBIAYAAN PERIBADI KOPUTRA

PEMBIAYAAN CASH-i TANPA PENJAMIN (PERIBADI)

MAKSIMUM RM50,000.00

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :

- Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada( sediada perlu overlap)
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon
(sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan).

 

 

PEMBIAYAAN CASH-i DENGAN PENJAMIN (PERIBADI)

(PROMOSI SEPTEMBER 2023 SEHINGGA DISEMBER 2023)

MAKSIMUM RM200,000
RM50,001.00 hingga RM150,000.00 – 1 penjamin
RM150,001.00 hingga RM200,000.00 – 2 penjamin

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada.
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon
(sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan).

PENJAMIN :-
- Anggota KOPUTRA.
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 1 Bulan Terkini.
- Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/ 3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA.

PEMBIAYAAN CASH-I PLUS

MAKSIMUM RM50,000 (Tanpa Penjamin)

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

 

KELAYAKAN :-
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon
(sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan)
- Wajib belian barangan (Vendor KOPUTRA)
minimum RM5,000.00 (Tolakan dari jumlah pembiayaan).

 

PENJAMIN :-
- Anggota KOPUTRA.
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 1 Bulan.
- Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/ 3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA.

 

 

PEMBIAYAAN BARANGAN

MAKSIMUM RM25,000(Tanpa Penjamin)

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 1 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

Tekan butang di bawah untuk permohonan online.

bottom of page