top of page

PEMBIAYAAN KOPUTRA

PEMBIAYAAN KOPUTRA

KELAYAKAN DAN DOKUMENTASI PERMOHONAN PRODUK PEMBIAYAAN PERIBADI KOPUTRA

PEMBIAYAAN CASH-i TANPA PENJAMIN (PERIBADI)

MAKSIMUM RM25,000.00

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada( sediada perlu overlap)
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon
(sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan).

 

 

PEMBIAYAAN CASH-i DENGAN PENJAMIN (PERIBADI)

MAKSIMUM RM200,000
RM25,001.00 hingga RM75,000.00 – 1 penjamin
RM75,001.00 hingga RM200,000.00 – 2 penjamin

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada.
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon
(sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan).

PENJAMIN :-
- Anggota KOPUTRA.
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 1 Bulan Terkini.
- Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/ 3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA.

PEMBIAYAAN CASH-I PLUS

MAKSUMUM RM50,000
RM25,000.00 kebawah tanpa Penjamin
RM25,001.00 hingga RM50,000.00 – 1 penjamin

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon
(sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan)
- Wajib belian barangan (Vendor KOPUTRA)
minimum RM5,000.00 (Tolakan dari jumlah pembiayaan).

PENJAMIN :-
- Anggota KOPUTRA.
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 1 Bulan.
- Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/ 3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA.

 

 

PEMBIAYAAN PENGURUSAN KEWANGAN (PPK)

MAKSIMUM RM200,000
RM51,000 hingga RM200,000 – 2 Penjamin

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Mempunyai simpanan minimum 15% (Modal Share + Modal Yuran) dari jumlah yang dipohon (sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah pembiayaan yang diluluskan)
- 70% daripada jumlah pembiayaan selesai baki hutang, 30% sahaja tunai diterima Anggota.

PENJAMIN :-
- Anggota KOPUTRA.
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 1 Bulan.
- Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/ 3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA.

PEMBIAYAAN CASH-i RAYA

MAKSIMUM RM15,000.00 tanpa penjamin – 5 TAHUN

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Tidak mempunyai pembiayaan Cash-I Raya sediada.

 

 

PEMBIAYAAN KECEMASAN

MAKSIMUM RM10,000.00 tanpa penjamin – 5 tahun

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.

KELAYAKAN :-
- Tidak mempunyai pembiayaan kecemasan sediada.

 

 

PEMBIAYAAN CARUMAN SENDIRI (PCS)

Pembiayaan 80% daripada jumlah simpanan (Modal Share + Modal Yuran)
TANPA KADAR KEUNTUNGAN
BAYARAN BALIK SELAMAM 10 BULAN

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakakng).
- Salinan slip gaji 3 bulan terkini.
- Surat pengesahan jawatan.

 

 

 

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

MAKSIMUM RM25,000.00 – 5 TAHUN

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.
- Salinan Kad Pengenalan Anak (depan & belakang).
- Surat Tawaran Kemasukan ke Universiti.
- Surat Penyelesaian Pendidikan.

 

 

PEMBIAYAAN PERKAHWINAN

MAKSIMUM RM 25,000.00 – 7 TAHUN

PEMOHONAN :-
- Anggota KOPUTRA.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan (depan & belakang).
- Salinan Slip Gaji 3 Bulan Terkini.
- Surat Pengesahan Jawatan.
- Salinan Kad Pengenalan Anak (jika permohonan untuk anak)
- Kad jemputan asal/salinan
- Borang kebenaran nikah (islam)/ Salinan pendaftaran perkahwinan (bukan islam)

Tekan butang di bawah untuk permohonan online.

bottom of page