top of page

PROGRAM HI-TEA & PREVIEW CELESTIAL MANAGEMENT TRAINING (CMT)

Program Hi-Tea & Preview Celestial Management Training (CMT) adalah salah satu program pengenalan tentang kebaikan Program CMT yang dianjurkan oleh KOPUTRA Learning Center. Sebanyak 10 koperasi daripada Negeri Selangor & Wilayah Persekutuan telah melibatkan diri dalam Program Hi-Tea dan Preview CMT. Peserta Program dapat menghayati input-input daripada segi rohani dan jasmani untuk diterapkan dalam kehidupan seharian malah boleh disebarkan kepada organisasi/koperasi.

bottom of page