top of page
Picture1.jpg

KEANGGOTAAN

Anggota KOPUTRA terdiri daripada kakitangan BMMB, kakitangan CIMB, bekas kakitangan Bank Bumiputera, bekas kakitangan Bumiputera Commerce, bekas kakitangan BMMB, bekas kakitangan CIMB dan keluarga anggota. Daftar anggota segera bagi menikmati manfaat anggota KOPUTRA.

ANGGOTA

5,596

JUMLAH MODAL ANGGOTA (RM)

44,08,607

JUMLAH ASET (RM)

108,184,758

Data berdasarkan laporan tahun 2022

PEMBIAYAAN

Pembiayaan KOPUTRA terbuka khas kepada anggota KOPUTRA bagi membantu pengurusan kewangan. Tawaran pembiayaan maksima sehingga RM200,000 dengan kadar untung yang menarik. Tekan butang di bawah untuk maklumat lanjut.

MONEY.png

BELIAN BARANGAN ANSURAN

Pembiayaan KOPUTRA terbuka kepada semua anggota KOPUTRA. Terdapat pelbagai pilihan produk yang ditawarkan untuk pembelian secara ansuran. Tekan butang di bawah untuk maklumat lebih lanjut.

1_240 b.png
Your-Gadgets.png

AR-RAHNU

Ar-Rahnu KOPUTRA menyediakan pembiayaan wang kepada pelanggan secara patuh syariah. Merupakan antara Koperasi terawal mengunakan konsep Tawaruq dalam pembiayaan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu KOPUTRA telah membantu pelanggan untuk mendapatkan pembiayaan yang tinggi sehingga 80% daripada nilai emas semasa (marhum`). Kadar keuntungan yang dikenakan adalah 1% daripada pembiayaan dengan maksima pembiayaan RM300,000.00. Ar-Rahnu KOPUTRA mula beroperasi pada 1 November 2018.

emas 2.png

PROGRAM & PROMOSI

RUANG IKLAN

Klik pada gambar untuk 'zoom in'

  • Facebook
bottom of page