top of page

INFO MESYUARAT AGUNG KOPUTRA

MESYUARAT AGUNG PEWAKILAN TAHUNAN KE-37

Mesyuarat Agung Pewakilan Tahunan (MAPT) adalah mesyuarat tahunan yang dilaksanakan antara Ahli Lembaga KOPUTRA dan pewakilan KOPUTRA. Matlamat MAPT dilaksanakan adalah untuk membincangkan beberapa isu berbangkit dan melantik ahli lembaga KOPUTRA yang terbaru mengikut sistem demokrasi. 

MESYUARAT AGUNG KAWASAN
TAHUN 2023

Mesyuarat Agung Kawasan (MAK) adalah mesyuarat yang dilaksanakan setiap 2 tahun di beberapa kawasan yang dibahagi mengikut zon kawasan. Antara zon yang tersenarai adalah:

  • Zon Timur

  • Zon Utara

  • Zon Selatan

  • Zon Wilayah

  • Zon Tengah

  • Zon Malaysia Timur 

Matlamat MAK ini dilaksanakan untuk memilih pewakilan dari setiap zon dan mengeratkan lagi hubungan KOPUTRA bersama anggota seluruh Malaysia.

bottom of page