top of page

PEMBIAYAAN KOPUTRA

PEMBIAYAAN KOPUTRA

KELAYAKAN DAN DOKUMENTASI PERMOHONAN PRODUK PEMBIAYAAN PERIBADI KOPUTRA

Pembiayaan Cash-i Tanpa Penjamin(Peribadi)

RM 25,000.00 kebawah

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 3 bulan

4. Surat Pengesahan Jawatan

5. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok.

6. Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada

7. Mempunyai simpanan minimum 15% ( Modal Share + Modal Yuran ) dari

    jumlah yang dipohon (sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah

    pembiayaan yg diluluskan).

 

 

Pembiayaan Cash-i Dengan Penjamin (Peribadi)

RM 25,001.00 hingga RM 75,000.00   - 1 Penjamin

RM 75,001.00 hingga RM 200,000.00 - 2 Penjamin

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 3 bulan

4. Surat Pengesahan Jawatan

5. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok.

6. Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada

7. Mempunyai simpanan minimum 15% ( Modal Share + Modal Yuran ) dari

    jumlah yang dipohon (sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah

    pembiayaan yg diluluskan).

 

Penjamin:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 1 bulan

4. Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA

 

Pembiayaan Pengurusan Kewangan (PPK)

RM 51,000.00 hingga RM 200,000.00 - 2 Penjamin

 

Pemohon:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 3 bulan

4. Surat Pengesahan Jawatan

5. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok.

6. Tidak mempunyai pembiayaan peribadi Cash-i sediada

7. Mempunyai simpanan minimum 15% ( Modal Share + Modal Yuran ) dari

    jumlah yang dipohon (sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah

    pembiayaan yg diluluskan).

8. 70% daripada Jumlah pembiayaan selesai baki hutang, 30% sahaja tunai diterima Anggota.

 

Penjamin:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 1 bulan

4. Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA

Pembiayaan Cash - i Plus

RM 25,000.00 kebawah tanpa Penjamin

RM 25,001.00 hingga RM 50,000.00 - 1 Penjamin

Pemohon:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 3 bulan

4. Surat Pengesahan Jawatan

5. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok.

6. Mempunyai simpanan minimum 15% ( Modal Share + Modal Yuran ) dari

    jumlah yang dipohon (sekiranya tidak mencukupi, akan ditolak terus dari jumlah

    pembiayaan yg diluluskan).

7. Wajib belian barangan (Vendor KOPUTRA) minimum RM5,000.00 (Tolakan dari jumlah pembiayaan)

 

Penjamin:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 1 bulan

4. Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA

 

 

Pembiayaan Cash - i Express Raya

Maksimum RM 10,000.00 tanpa Penjamin – 5Tahun

 

Pemohon:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 3 bulan

4. Surat Pengesahan Jawatan

5. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok.

6. Tidak mempunyai pembiayaan Cash-i Express Raya sediada.

 

 

Pembiayaan Kecemasan

Maksimum RM 5,000.00 tanpa Penjamin – 4Tahun

 

Pemohon:-

1. Anggota KOPUTRA

2. Salinan Kad Pengenalan

3. Salinan slip gaji 3 bulan

4. Surat Pengesahan Jawatan

5. Jumlah yg layak dipohon adalah 15 X gaji pokok.

6. Tidak mempunyai Pembiayaan Kecemasan sediada.

 

 

Pembiayaan Caruman Sendiri (PCS)

Pembiayaan 80% daripada jumlah simpanan (Modal Share + Modal Yuran)

 

1. Anggota KOPUTRA

2. Tanpa kadar keuntungan

3. Bayaran balik selama 10 bulan

4. Salinan Kad Pengenalan

5. Salinan slip gaji 1 bulan

6. Surat Pengesahan Jawatan

Pembiayaan Kenderaan (Motorsikal)

Syarat Pemohon:-

 • Staff CIMB Bank berhad - Setelah 3 bulan menjadi anggota atau anggota membayar modal syer RM500 dan yuran 3 bulan.

 • Staff Koputra/Bank Muamalat Malaysia Berhad - Layak serta merta.

 • Telah disahkan jawatan serta berjawatan tetap.

 

Syarat barangan:-

 • Pembelian barangan motosikal baru.

 • Mesti melalui panel KOPUTRA sahaja, bukan panel perlu kelulusan biro dan caj proses pembiayan sebanyak RM 250.00 dikenakan.

 

Syarat Penjamin:-

 • 1 orang penjamin diperlukan, yang terdiri dari anggota KOPUTRA.

 • Setiap penjamin tidak boleh menjamin lebih dari 3 orang/3 akaun pembiayaan dengan KOPUTRA

 

Syarat pembiayaan :-

 • Jumlah pembiayaan maksimum sebanyak RM50,000.00

 • Kadar keuntungan 1 tahun hingga 5 tahun kekal pada 5.00%

 • Tempoh pembiayaan maksima selama 5 tahun bersamaan 60 bulan.

 • Skim perlindungan takaful kredit diwajibkan.

 

Dokumen:-

 • Pemohon

 1. Salinan I/C.

 2. 1 bulan Slip gaji terkini.

 • Penjamin

 1. Salinan I/C.

 2. 1 bulan Slip gaji terkini.

 

*KELAYAKAN MENGIKUT TERMA DAN SYARAT KOPUTRA

Pembiayaan Kenderaan ( Kereta )

Syarat Anggota:-

 • Staff CIMB Bank berhad - Setelah 3 bulan menjadi anggota atau anggota membayar modal syer RM500 dan yuran 3 bulan.

 • Staff Koputra/ Staff Koputra/Bank Muamalat Malaysia Berhad - Layak serta merta.

 • Telah disahkan jawatan serta berjawatan tetap.

 

Syarat barangan:-

 • Pembelian kenderaan baru.

 • Mesti melalui panel KOPUTRA sahaja, bukan panel perlu kelulusan biro.

 

Syarat Penjamin:-

 • Tanpa penjamin.

 

Syarat pembiayaan :-

 • Jumlah pembiayaan maksimum sebanyak RM70,000.00

 • Tempoh pembiayaan maksima selama 9 tahun bersamaan 108 bulan.

 • Skim perlindungan takaful diwajibkan.

 • Kadar keuntungan adalah seperti berikut.

JADUAL.jpg

Dokumen:-

 • Pemohon

 1. Salinan I/C.

 2. 3 bulan Slip gaji terkini.

 • Penjamin

 1. Salinan I/C.

 2. 3 bulan Slip gaji terkini.

.

*KELAYAKAN MENGIKUT TERMA DAN SYARAT KOPUTRA

Tekan butang di bawah untuk permohonan online.

bottom of page